Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacy Policy

Inleiding privacy

De missie van BAS Holding is om de transportsector te voorzien van één centraal aanspreekpunt voor transportmiddelen en alle hiermee verwante diensten. Het Global Truck-concept omvat de aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte transportmiddelen voor de weg, lease-oplossingen en financiële diensten, maar ook after-salesdiensten in de breedste zin van het woord en op de best mogelijke manier.

Bij de inspanningen om onze duizenden klanten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen dienen we gegevens te verzamelen. We doen dit met uw privacy als onze hoogste prioriteit, en door u de controle over uw gegevens te geven en daarnaast u nog steeds alle informatie te verschaffen over onze producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent. We geloven in de kracht van internet en e-commerce, en streven ernaar om het internet zo waardevol mogelijk te houden voor alle gebruikers. Daarom houden we ons aan de volgende uitgangspunten om uw privacy te verzekeren:

  • Controle: we geven u zinnige keuzes met betrekking tot de gegevens die we bewaren, en zullen u te allen tijde steunen bij het veranderen van uw voorkeuren;
  • Op verzoek: we zullen u de gegevens die we voor u bewaren binnen twee werkdagen verstrekken;
  • Veiligheid: we zullen uw gegevens beschermen;
  • Zinnige informatie: we gebruiken uw gegevens om de hoeveelheid irrelevante informatie die u ontvangt tot een minimum te beperken.

Deze verklaring is het privacybeleid van BAS Holding en geeft uitleg over hoe wij informatie verwerken. Dit geldt voor alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en alle persoonlijke informatie die wij uit andere bronnen verzamelen.

 

Verantwoordelijkheid

Overal in deze verklaring dient "BAS Holding" gelezen te worden als BAS Holding B.V., met inbegrip van zijn aanverwante bedrijven en dochterondernemingen (ook aangeduid met “BAS”, "we" of "ons"). De complete lijst van alle bedrijven die onder BAS Holding vallen is te vinden op https://www.basholding.com/onze-bedrijven/. De eenheid van BAS die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie (en de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van wetgeving inzake gegevensbescherming) is dat onderdeel van BAS Holding dat in eerste instantie informatie van of over u verzamelt.

De AVG beoogt ervoor te zorgen dat bedrijven transparanter, veiliger, specifieker en op een beperktere wijze met persoonsgegevens omgaan. Daarom is dit privacybeleid een prachtige gelegenheid om u te vertellen hoe wij met gegevens omgaan en uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens te benoemen.

 

Doel en wettelijke grondslag

BAS verwerkt persoonsgegevens op een wijze die een hoog niveau van bescherming garandeert. Voor elke verwerking van gegevens bestaat een doel en een wettelijke grondslag. Omdat we ervoor willen zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons, bewaren we alleen gegevens die uw ervaring met BAS verbeteren. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze producten en diensten. In het merendeel van alle gevallen zal de verwerking van gegevens gebaseerd worden op de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent, of om (op uw verzoek) stappen te zetten om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld wanneer u ons om een offerte voor een vrachtauto vraagt);
  • De verwerking is noodzakelijk voor ons om aan een relevante wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld wanneer we bepaalde informatie over onze klanten dienen te verzamelen voor fiscale of administratieve doeleinden); of;
  • De verwerking is in ons gerechtvaardigde commerciële belang, met inachtneming van uw belangen en fundamentele rechten (bijvoorbeeld waar we door onze klanten verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om onze diensten te verlenen en die verwerking niet nodig is met betrekking tot een overeenkomst waarbij u partij bent).

 

Bewaartermijn

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren hangt af van het doel waarvoor deze verkregen was en van de aard van de informatie. We zullen uw persoonlijke informatie bewaren gedurende de periode die nodig is om de doelen te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn door de wet is toegestaan. Financiële gegevens dienen we bijvoorbeeld 7 jaar te bewaren.

 

Gegevensbeveiliging

We nemen passende maatregelen om ongeoorloofde toegang en ongewenste veranderingen aan uw gegevens te voorkomen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat er beveiligingsmaatregelen genomen worden. Daarnaast zijn al onze medewerkers getraind om uw persoonsgegevens privé en veilig te houden.

 

Onze websites

We verzamelen automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u onze websites bezoekt. Geautomatiseerde technologieën kunnen het gebruik van webserverlogs omvatten om het aantal bezoekers te tellen en het land van herkomst en het soort apparaat dat gebruikt wordt te bepalen. Nadere informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

 

Andere websites

Dit privacybeleid is niet van toepassing voor andere websites die door middel van links met onze websites zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om altijd het privacybeleid van de betreffende site te lezen om vast te stellen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Openbaar maken van persoonsgegevens

Binnen BAS Holding

We kunnen uw persoonlijke informatie met andere entiteiten binnen BAS delen om u van dienst te zijn en u de beste ervaring met BAS te verschaffen.
We verhuren of verkopen geen persoonlijke informatie over onze online bezoekers en maken deze niet anderszins bekend aan niet-aanverwante derden voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de omstandigheid als hieronder aangegeven.

 

Bevoegde dienstverleners

We kunnen uw informatie bekend maken aan dienstverleners die we hebben ingeschakeld (als verwerkers) om namens ons diensten te verrichten. Deze dienstverleners zijn op grond van hun contract gebonden om de informatie uitsluitend te gebruiken of openbaar te maken waar nodig om diensten namens ons te verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Wijziging van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

 

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft diverse rechten waar het gaat om de bescherming van gegevens. Allereerst heeft u het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. U heeft eveneens het recht om BAS te verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door BAS of verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid. Wij maken u er echter op attent dat BAS niet altijd verplicht hoeft te zijn om te voldoen aan een verzoek om verwijdering, beperking, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid. De wettelijke verplichtingen van BAS en de uitzonderingen op dergelijke rechten zullen van geval tot geval beoordeeld worden. Indien u van (een van) bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

E-mail functionaris voor gegevensbescherming (Nederland): [email protected]
E-mail functionaris voor gegevensbescherming (Duitsland): [email protected]

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »